I kampen for klimaet er det altafgørende at de fossile brændsler bliver udfaset. Wawa Wang, seniorrådgiver hos VedvarendeEnergi, arbejder for at Danmark, både nationalt og internationalt, sikrer at de danske eksportkreditter ikke bruges til at støtte fossilindustrien – men kun til at investere grønt.   

Danmarks eksportkreditagentur EKF (Danmarks Eksportkredit) er i praksis blandt de grønneste eksportkreditgivere i verden: EKF støtter i særlig grad dansk eksport og vækst af forretninger, der satser på vedvarende og bæredygtig energi. I 2018 gav EKF garantier til vindkraftanlæg for 25 milliarder kroner – det er hele 75 procent af alle nye garantier, der blev udstedt det år. Alligevel er der plads til forbedring, fortæller Wawa Wang.  

Gennemsigtighed og grønne retningslinjer 

 ”Fordi forretninger har en grøn profil betyder det ikke, at de ikke har en social- eller miljømæssig påvirkning. Derfor er det meget vigtigt at have gennemsigtighed i de forretninger, som EKF udsteder kredit til. Og det er lige så vigtigt at have monitoreringsrapporter,” forklarer Wawa Wang. 

I øjeblikket findes der ingen monitoreringsrapporter på EKF’s hjemmeside. EKF følger dog en række internationale retningslinjer, herunder OECD’s ”Common Approaches”, som giver retningslinjer for nationale eksportkreditorganisationer omkring åbenhed og anden praksis på en række forskellige områder. Men EKF har ikke deres egne retningslinjer – modsat flere andre europæiske eksportkreditagenturer. 

Klimaplaner udelukker fossil energi 

Eksempelvis har Sveriges agentur, SEK, egne bæredygtigheds- og miljøstrategier, ligesom de måler klimaeffekten af grønne investeringer. Derudover har de en klimastrategi, som gør at der ikke gives kredit til udvinding af fossil energi fra 2022. I Canada har agenturet EDC også deres egen klimapolitik, og desuden en politik for transparens i deres forretninger, mens EKF ikke har nogen af delene. Og det kan vise sig at være problematisk, understreger Wawa Wang: 

”I øjeblikket kan vi ikke udelukke at EKF har givet støtte eller eksportkreditter til udvinding af fossile brændsler og energi. For der findes stadigvæk nogle fossile energi-projekter, hvis man kigger på EKF’s forretninger. Man taler også om udvidet brug af fossil energi – man kan godt have en indirekte udvindingseffekt, hvis man giver støtte til f.eks. en cementfabrik, som er 100 procent afhængig af kul som energikilde.” 

Udfasning af kul kræver internationalt samarbejde 

Både nationalt og internationalt er der ellers politisk vilje til at sikre sig, at fossile brændsler som kul ikke støttes direkte eller indirekte igennem eksportkreditagenturerne. I dansk sammenhæng har erhvervsminister Simon Kollerup tilkendegivet netop det: 

”Ministeren giver udtryk for, at Danmark skal arbejde for, at støtten til kulkraftværker, kuludvinding og kul-logistik skal udfases, og vi er meget glade for den udtalelse,” fortæller Wawa Wang, og fortsætter: ”Derfor ser vi gerne, at EKF vedtager retningslinjer, der afspejler den politiske forståelse for at sikre at de operer ud fra de samme principper.” 

VedvarendeEnergi har netop også opfordret Simon Kollerup til at holde fast i sine holdninger ved at starte en grundlæggende grøn og bæredygtig omstilling af dansk eksportkredit uden investeringer i fossil energi – ikke kun i EKF, men også i Danmarks Grønne Fremtidsfond, der er i sin opstart. Samtidigt opfordrer VedvarendeEnergi til at samarbejde med lande som Sverige og Frankrig, der internationalt har arbejdet for at styrke OECD´s sektor-aftale om ikke at investere i kulkraftværker og kul-relateret infrastruktur. Lige nu venter de på svar, ”men det er in progress,” afslutter Wawa Wang.