Serbian village left to suffer as Chinese-backed coal mine expands

Serbia’s Drmno coal mine is expanding rapidly without anyone knowing what its impact will be. Houses next to the open cast mine are slowly falling apart and sliding into it. Windblown dust from the coal ash piles is a hazard to everyone in the area. Sladan Ivanović (35) and Džemail Demirovski (53) are sitting on a… Continue reading Serbian village left to suffer as Chinese-backed coal mine expands

Serbia’s Chinese-Built Coal-Fired Power Plant Deals Blow to Climate and Health

Just Finance International is calling on the Chinese authorities to honor President Xi’s September 2021 pledge to ‘not build new coal-fired power projects abroad’, by immediately exiting the Tuzla 7 project”

Kina bygger ny global kulindustri – stik imod klimamålene

Kina satser massivt på vedvarende energi hjemme. Samtidigt investerer kinesiske banker og selskaber i nye kulkraftværker ude i verden – direkte i strid med Parisaftalen og de internationale klimamål. Wawa Wang, senior rådgiver hos VedvarendeEnergi, overvåger investeringer i kulindustrien og sætter globalt fokus på problemet.   I Branićevo i den sydøstlige del af Serbien ligger kulkraftværket Kostolac. Ikke langt derfra ligger et tæppe af skurvogne sig i sommeren 2017. Vognene fungerer som midlertidige hjem for hundredvis af kinesiske arbejdere, mens… Continue reading Kina bygger ny global kulindustri – stik imod klimamålene